تخفیف های امروز

شامل بیش از سیصد ویدیو در قالب دو دی
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
Banner link
Banner link
Banner link

محصولات جدید

این مجموعه شامل تمامی ویدیو های موجود زیرنویس شده در
۱۰,۰۰۰ تومان
Banner link
Banner link
Banner link

کتاب

کتاب «بیشعوری» اثر خاویر کرمنت با ترجمه‌ی محمود فرجامی، شما
۱۶,۰۰۰ تومان
Banner link

محصولات چند رسانه ای

شامل بیش از سیصد ویدیو در قالب دو دی وی
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
این مجموعه شامل تمامی ویدیو های موجود زیرنویس شده در
۱۰,۰۰۰ تومان
این مجموعه شامل تمامی ویدیو های انگیزشی موجود در سایت
۶,۰۰۰ تومان
شامل تمامی قسمت ها ( 19 قسمت ) از سخنرانی
۶,۰۰۰ تومان
این مجموعه شامل تمامی سخنرانی های برایان تریسی موجود در
۶,۰۰۰ تومان