کتاب هفت عادت مردمان موثر اثر استفان کاوي
کتاب هفت عادت مردمان موثر اثر استفان کاوي
کتاب هفت عادت مردمان موثر اثر استفان کاوي

کتاب هفت عادت مردمان موثر اثر استفان کاوي

کتاب «هفت عادت مردمان موثر» نوشته‌ی موسس کانون رهبری کاوی دکتر «استفان کاوی» و برگردان مترجم و نویسنده‌ی برجسته‌‌ی ایرانی «گیتی خوشدل» است. این کتاب حاصل گردآوری مطالب سمیناری ‌است که دکتر کاوی در سال ۱۹۹۲، در مورد هفت عادت مردمان موثر برای مدیران و موسسان شرکت‌های بزرگ آمریکا برگزار کرد.

25,000 تومان

تعداد